Seferihisar Emlak

Şehir Plancıları Odası tarafından yargıya taşınan dava sonucunda Seferihisar Akarca Bölgesine yapılması planlanan balıkçı barınağının imar planları iptal edildi.

Seferihisar Tepecik Mahallesi’ne yapılacak olan “Akarca Balıkçı Barınağı” için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 13 Nisan 2020 tarihinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yayınlanmıştı.
İmar planları, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yargıya taşınmış, turizm ve yazlık konut maçlı planlanan alanlar ile sahil kullanımı arasındaki ilişkiyi keseceği ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle planların iptali için dava açmıştı.
Seferihisar’da çevreci kuruluşların ve siyasi örgütlerin başlattığı kampanyalar ile “Akarca’da Barınak İstemiyoruz” hareketi düzenlenmişti.
İzmir 6. İdare Mahkemesi kararını açıkladı. İlk olarak yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme bilirkişi raporunu dikkate alarak planları iptal etti. Karar, İzmir Şehir Plancıları Odası tarafından duyuruldu.