Seferihisar Emlak

Seferihisar Belediyesi tarafından hazırlanıp Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planları, Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı.

Konuyla ilgili olarak Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden şu açıklama yapıldı: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 25.11.2013 tarih ve 1426 sayılı Meclis Kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları esas alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Mart 2014 tarihli Meclis toplantısında görüşülüp karara bağlanmış ve onaylanmıştır.”

BİR AY KALACAK

Büyükşehir Belediye Meclisince de uygun görülen Karakayalardan başlayıp Kocaçayı sınır alan Seferihisar merkez planlama alanındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı belediyemize iletildikten sonra 1 ay süre ile askıya çıkarılacaktır.

Askı süresi içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan hakkında Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir. Askı süresinden sonra İmar Planı uygulamaları ve ruhsatlandırma işlemleri Seferihisar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Son Güncelleme : 01 Eylül 2015 15:27