Seferihisar Emlak

Seferihisar’da özel mülkiyette bulunan 3 adet parselde Tümülüs tespit edildi ve “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescillenmesine karar verildi.

Sığacık’ta özel bir mülkiyette yer alan 3 parselde tespit edilen mermer bloklar için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu harekete geçti. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi gerektiği konusunda adımlar atıldı.

Parsellerde 18m çapında dairesel bir hat oluşturan tek sıra halinde mermer blokların bir yapıya ait temel kalıntılar olduğu ortaya çıktı. Teos Kazı Başkanı Prof.Dr. Musa Kadıoğlu tarafından bir tümülüs olduğu doğrulandı.

Karagöl-II Tümülüsü olarak adlandırılan bu yapının, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescillenmesine, 2863 sayılı yasanın 18. ve 57. maddeleri gereğince koruma grubunun “1 grup” olarak belirlenmesine, alanın Tümülüsü koruma alanı olarak belirlenmesine, yapının tapu kütüğü beyanlar hanesine Tapu Müdürlüğü tarafından “1 grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” ve “koruma alanında kalmaktadır” maddelerinin eklenmesine karar verildi.

Tümülüs’ün olduğu alanın bir bölümünün yol olması sebebiyle alanın korunmasına yönelik yol düzenlemeleri yapımı için de ilçemiz belediyesi ile temasa geçileceği yetkililer tarafından belirtildi.