Seferihisar Emlak

Yönetici konumundaki insanlarda üç özellik ararım. Birincisi iyi bir insan mı? İkincisi işini iyi yapıyor mu? Üçüncüsü iyi bir yönetici mi?

Şimdi bunları biraz açalım.

İyi insan sadece kendisini değil, toplumu da düşünür. ‘Rabbena hep bana” demez paylaşmacı olur. Bulunduğu mevkiyi sadece kendisi için kullanmaz, bencil davranmaz. İnsanlar arasında bizden-bizden olmayan, yoksul-zengin,

inançlı-inançsız, cahil-okumuş ayrımı yapmadan herkesin yaşama hakkına, özel hayatına saygılı davranır. Kimsenin belden aşağısı ile uğraşmaz, kimseye kumpas kurmaz, kimseyi yıpratmaz, düşüncelerinden dolayı kimseyi düşman ilan etmez… İnsanı sevdiği kadar ağacı, hayvanı, çevreyi de sever. Yaradılanı sadece yaradandan ötürü sevmekle kalmaz, dünyayıpaylaştığı bir canlı olduğu için saygı duyar.

AİLE FERDİ GİBİ

İşinin ehli yönetici bulunduğu mevkinin hakkını verir. Yasalar veya teamüllerin yüklediği görevleri eksiksiz yapar, asli görevleri dururken kendisine veya çalışanlarına kendiliğinden yeni vazifeler yüklemez. Topluma bunların asli görev olduğu tezini kabul ettirmeye çalışmaz. Yönetimindeki insanlardan saygı görmek için ”Ben sizin müdürünüzüm” , ”Ben sizin yöneticinizim” , ”Ben sizin liderinizim” türünden ifadelere başvurmaz. Beklediği saygınlığı tavırları ile kazanır…

Çalışma arkadaşlarına ‘despotça’ davranmaz, disiplini elden bırakmadan onlara aile fertlerine davrandığı veya davranması gerektiği gibi yaklaşır.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİK

Gelelim üçüncü konuya…

İyi yönetici öncelikle adil olur. Görev dağıtırken de görev beklerken de terazisinin ölçüsü eşitliktir. Hiçbir zaman çalışma arkadaşlarından kişisel beklenti içine girmez. Onlara fırça ile hakaret ile yaklaşmaz, saygı-sevgi dili kullanır. Muhbir kullanmaz, ama etrafında olan bitene de kör-sağır gibi davranamaz.

Güvenerek yanına aldığı kişilerin makamlarını rant için, çıkar için kullanmalarına seyirci kalamaz. Mevki dağıttığı kişilerin, bizzat veya eş ve yakınları aracılığı ile kendilerine sağladığı menfeatleri görmezden gelemez, ayyuka çıkan rüşvet, görevi suistimal iddialarının üzerini, ”Gözümle görsem inanmam” tavrı ile örtmeye çalışamaz…

Etrafında fırıldak çeviren kişilerin kendilerini uyanık, toplumu enayi sanan tavırlarına seyirci kalamaz. Geleceğe yönelik beklentileri nedeniyle etrafındakilere ‘aman duyulmasın’ , ‘aman dışarıya sızmasın, ben halledeceğim’ telkinlerinde bulunarak çirkinliklerin üzerine kül serpmeye çalışamaz.

Şimdi etrafınızdaki yöneticilere bakın.

Hangileri yukarıdaki üç özelliğin üçüne birden sahip veya üç özelliğin hangisinden sınıfı geçiyor, hangisinden sınıfta kalıyor.
İster seçilmiş, ister atanmış olun. Siz sayın yöneticiler de lütfen aynanın karşısına geçin. Bu üç soruyu kendinize sorup yanıtını yine kendiniz verin.

İyi insan mısınız, işinizin ehli misiniz, iyi bir yönetici misiniz?… Ona göre de tavırlarınızı gözden geçirin…

Son Güncelleme : 03 Eylül 2015 10:59