fbpx

Millet Bahçesi tartışması büyüyor: “Kamu yararı yok”

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi, Bergama’da yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı buldu.
Millet Bahçesi tartışması büyüyor: “Kamu yararı yok”
Yayınlanma tarihi : 09 Haziran 2021 11:10

YENİ HABER – Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun “Projemiz içerisinde otoparkımıza ve esnafımıza ayrı bir önem verdik. Esnaflarımız mağdur olmayacağı çözümler ürettik. Gerek Millet Bahçemiz bütünsel projesi içerisinde gerekse yanı başında düzenleyeceğimiz yeni ticari alanlarla esnaflarımızı da memnun edeceğiz. İlçemizin kanayan yarası haline gelen trafik ve otopark sorununu çözecek, hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağız. Dünya Mirası Bergama’mıza yakışan, bir projeyi  hayata geçirmek en büyük amacımız” ifadeleri ile tanıttığı Millet Bahçesi Projesi tartışmalarına ŞPO da katıldı.

Bergama, Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan 14 Eylül Stadı’nın yıkılıp yerine Millet Bahçesi yapılması ile ilgili oda tarafından yapılan açıklamada, Millet Bahçelerinin yeşil alanları arttırmadığı aksine sermayeye kaynak aktarılarak toplumun dönüştürülmesinin hedeflendiği iddia edildi.

Millet Bahçesi’nin yapılacağı alanın Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığına dikkat çekilen açıklamada alanın spor, rekreasyon, park alanı ve Millet Bahçesi kullanım kararlarının kaldırılarak yerine ticaret alanı kullanım kararı alınmasının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına açıkça aykırı olduğuna dikkat çekildi.

KAMU ZARARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

14 Eylül Stadı’nın yerinin değiştirilmesinin kamu zararı oluşturacağı belirtilen açıklamada “Bergama ilçesinde yeşil alan  kullanım kararının artırılması için mevcut kamusal kullanımların fonksiyonlarını değiştirmek yerine yürürlükte bulunan plan kararları dikkate alınarak yeni kamusal alanların ayrılması gerekir” ifadeleri ile projenin bu yönden kamu zararı taşıdığı vurgulandı.

Stad gibi kamusal alanların yıkıldıktan sonra yerine yine kamusal alan yapılmasının gerektiği belirtilen açıklamada “Tüm Türkiye’de yaygın bir şekilde hayata geçirilmeye çalışılan Millet Bahçeleri ile kentlerimizde yeşil alanların arttırıldığı iddia edilse de söz konusu uygulamaların yürürlükte bulunan plan kararlarının dengesini bozucu nitelikte olduğu, kaldırılan fonksiyonun yaratacağı olumsuzlukların yanında bu tip uygulamalar ile sermayeye kaynak aktarıldığı ve en önemlisi toplumun dönüştürülmesinin hedeflendiği görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Bergama’da yapılacak Millet Bahçesi Projesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Önceki dönem Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Belediyesi’nin gerçekleştirmek istediği Millet Bahçesi Projesi’nin dükkân projesine olanak sağlayacak bir imar planı olmadığını söylemişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise proje ile ilgili “Milet Bahçesi gibi özellikli bir kullanım getirilmek ve kamusal fayda sağlanmak istenirken mevzuata ve mevcut dokuya uygun olmayan plan kararları ile yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda hem hukuki sorunlara hem de farklı kamusal zararlara yol açılabileceği görülmüş olup, Bergama ilçesi sınırları içinde gerek lokasyon gerekse büyüklük açısından daha uygun  başka bir kamusal mülkiyette Millet Bahçesinin yer seçebileceği görüşüyle söz konusu planlara Belediye Başkanlığımızca itiraz edilmiştir” açıklaması yapmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi, Şehir Plancısı Ali Bor da projeye şu ifadelerle karşı çıkmıştı; “Projeye park alanlarının imarlı alanlara dönüştürülmesi nedeniyle karşıyız. İki park alanının imara açılması İmar Kanunu’na aykırıdır. Bir başka konu da, Bergama’nın stadı kaldırılarak, yerine Millet Bahçesi yapılacak. Ancak plan değişikliklerinde yeni stadın nereye yapılacağına dair bir şey belirtilmemiş. Bergama’da aktif olarak kullanılan stat alanı yok ediliyor fakat yenisi nereye yapılacak?”

Yorum yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorumlar (0)