Seferihisar Emlak

ASYA YAŞARİKİZ / YENİ HABER – Hükümetin, memur ve emeklilere teklif ettiği 2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı tepkilere neden oldu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES bugün tüm İzmir’de iş bırakma eylemi yaparak greve çıktı.

Seferihisar 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) de,1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni protesto ederek bugün greve çıktı. Kovid-19 aşısı olmak isteyen yurttaşlar dışındakiler aile hekimleri ile görüşemeden geri gönderildi.

İL GENELİNDE EYLEM YAPILDI

Öte yandan, yeni yönetmelikle salgın ve deprem gibi durumlarda ek ödeme verilmeyeceğini ve iş güvencelerinin tehlikeye gireceğini öne süren aile sağlığı merkezleri çalışanları Konak Sümerbank önünde eylem yaptı. İzmir’de Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube, İzmir Tabip Odası, Birlik Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık Sendikası ve Genel Sağlık İş Sendikası Temmuz’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki gösterdi.

Açıklamayı İzmir Aile hekimleri Derneği adına okuyan Başkan Funda Müftüoğlu “Ben yaptım oldu, mantığı ile sahanın gerçekliklerinden uzak ve kapalı kapılar ardında hazırlanan bu yönetmeliğin adı her ne kadar Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği olsa da aslında ceza yönetmeliğidir. Sahanın dinamikleri göz önünde bulundurularak ve sağlık emekçilerinin geri bildirimlerinden yararlanılarak, cezai uygulamaları değil, çalışanların hak ve hukukunu ve çalışma barışını gözeten, adil, uygulanabilir bir yönetmelik yürürlüğe girene dek, sahadan aldığımız güçle, iş bırakma dahil her tür eylemle, mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz” şeklinde konuştu.