fbpx
kurtköy escort eskişehir escort bayan şişli bayan escort

Anket

 • Soru : Seferihisar'da nerede yaşıyorsunuz?

  Yükleniyor ... Yükleniyor ...
Yazarlar
 • Evrim ATAMAN Evrim ATAMAN
 • İnanç KARABULUT İnanç KARABULUT
 • Prof. Dr. Mehmet Karaçuka Prof. Dr. Mehmet Karaçuka
 • Fırat Çağlar ÖZLÜ Fırat Çağlar ÖZLÜ
 • Doç. Dr. Aksel ÇELİK Doç. Dr. Aksel ÇELİK
 • Doç. Dr. Bilgin ÇELİK Doç. Dr. Bilgin ÇELİK
 • Yeni Haber'den Yeni Haber'den
 • Av. Ezgi U. DÜNDAR Av. Ezgi U. DÜNDAR
 • Mustafa KARABULUT Mustafa KARABULUT
Seferihisar’ın uzlaşılamayan projesi: TOKİ
29 Eylül 2021 12:26

Seferihisar’ın uzlaşılamayan projesi: TOKİ

YENİ HABER – Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Camikebir Mahallesinde planladığı sosyal konutlar, kurumların farklı görüşleri nedeniyle dikkat çekiyor.

İZSU’nun alanın, atıksu konusunda sorunlar yaşanacağını ileri sürmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi’nin alanın tanımına ilişkin plan notu istemesi, projeye verilen olumsuz görüşlerden.

ÖNCE PROJE ALANI DEĞİŞTİRİLDİ

İlk etapta Camiikebir Mahallesinde 105 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan proje alanı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uyarınca Bakanlık kararıyla değiştirilerek TOKİ’ye ait 3391 ada 1 parselde 621 bin 359,44 metrekarelik alanda yapılmasına karar verildi.

22 kurumun görüşünün yer aldığı raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İZSU ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün görüşlerine yer verildi.

İşte kurumların TOKİ projesi ile ilgili görüşleri:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 644 sayılı KHK’nın 7. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca 16.11.2015 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzenleme Planında; -106 ada 123 parsel “Turizm Alanları, Golf, Mera” plan kararında, kısmen de “Orman Alanı, Doğal Sit Alanı ve Sulama Alanı” plan kararlarında kalmaktadır.

Bahse konu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ya da İmar Planlarına esas jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna ilişkin idaremiz arşivinde herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.

Seferihisar ilçesinin gelecekteki nüfusu karşılaması için yeni kentsel gelişme alanlarına ihtiyacı yoktur.

Yine, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planının 6.26. maddesinde, “Kentsel yerleşik alanlar ve kentsel gelişme alanları dışında gereksinim duyulması halinde; Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) tahsis edilmiş alanlarda TOKİ tarafından üretilecek toplu konut alanlarına ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülen projelere ilişkin başvurular ilgili kurum ve kuruluş görüşleri, jeolojik ve jeoteknik etütler bu planın genel ilke ve hükümleri doğrultusunda değerlendirilecek, talebin uygun görülmesi halinde bu planda değişiklik yapılacaktır” hükmü bulunmaktadır. Ancak, bahse konu alanda konut alanı üretilmesi bu planın genel ilke ve hükümlerine aykırıdır.”

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

“6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilerek söz konusu alanda Kentsel Dönüşüm çalışması yapmak istemekte ve bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeleri devam etmektedir. Kentsel Dönüşüm Uygulaması başladığı taktirde bahse konu 106 ada 123, 125 ve 126 parsellerin, Kentsel Dönüşüm uygulamasına yönelik “Kentsel Rezerv Alan” olarak ayrılması düşünülmektedir”

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Seferihisar’da turizm yönünden yazın nüfus yoğunluğu oluşmakta olup 100 yataklı hastane yapımı için kamuya ait parsel alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bölgede Mekansal Planlar Yönetmeliği “Sağlık Tesis (Hastane) Alanları” göz önüne alınarak… kamu adına Hastane alanının (yaklaşık 20.000metrekare” ayrılması koşulu ile plan yapılmasında kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır.

İZSU EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HARİTA ve YERALTI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

“Dereler ve dere ıslahları açısından konuya ilişkin… yapılan incelemede; 106 ada, 123 parselin batı sınırından Kantarcı Deresi ile içerisinden Kocabağ Deresi ve yan kollarının geçtiği; 106 ada 126 parselin ise güneydoğu sınırından yine Kocabağ Deresi yan kolunun görülmüş olup, bu kapsamda; *Mevzuatın ilgili hükümlerine uyulması, “Dere şev üst çizgileri arasında kalan alanın dere güzergahı olarak belirlenmesi ve dere şev üst çizgisinden itibaren her iki tarafında ve derenin temizliki bakım ve servisi için en az 5 metre genişliğinde olmak üzere imar yollarının planda ayrılması, *Yerleşim alanı dışında bulunan söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda atıksuların toplanarak arıtılması ve yağmur sularının toplanarak uzaklaştırılmasına yönelik idaremizce halihazırda yürütülen ve planlanan herhangi bir proje çalışmamız bulunmamakta olup, ilgili yazıda konut sayısı, sosyal tesis, nüfus ve buna bağlı olarak oluşacak atıksu miktarı hakkında bilgi verilmemiş olduğundan detaylı bir değerlendirme yapılamamaktadır.

Mevcut Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle şu aşamada bağlantı yapılması uygun görülmemektedir. Bu sebeple planlama alanında oluşacak evsel nitelikli atıksuların toplanıp arıtılması ile ilgili ihtiyaç duyulacak teknik altyapı tesislerinin TOKİ tarafından kendi bünyesinde çözümlenmesi ve bu hususub imar planı notlarına plan hükmü olarak ilave edilmesi *Yazımız ekinde gönderilen mevcut tüm altyapı bantlarımızın imar planında yolda bırakılacak şekilde planlama çalışmalarının yürütülmesi, Seferihisar Merkez İlçesinin İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı Uygulama Projesi alanı dışında yer almaktadır.

Halihazırda kullanılan kuyuların verimlerinin yürürlükteki imar planı nüfusunun 2050 ihtiyacını karşılamada yetersiz olduğu görülmüştür.

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında; Golf Alanı, Tarım Alanı ve Orman Alanı kararı olan 106 ada 123 parsel alanı; Mera Alanı ve Tarım Alanı, idaremizce yürütülen İzmir İçmesuyu Projesi Master Plan Raporu çalışmalarına göre ilgili yazıya esas öngörülen planlama alanına ilişkin içmesuyu itiyaçlarının karşılayacak düzeyde kaynak tahsisi planlaması bulunmamaktadır.

Alanda içmesuyu temininin TOKİ tarafından kendi bünyesinde çözümlenmesi ve bu hususun hazırlanacak imar planına plan notu olarak eklenmesi gerekmektedir.”

KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

“Söz konusu parsellerin sorumluluk ağımız içerisindeki otoyoli devlet ve il yollarına cephesi bulunmamakta olup İmar Planı yapılmasında idaremiz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.”

 

 

Karabulut Emlak
YORUMLAR
Henüz yorum eklenmemiştir, ilk siz yorum yazmak ister misiniz?
YORUM YAP

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Karabulut Emlak

Seferihisar’ın uzlaşılamayan projesi: TOKİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Seferihisar'da başlattığı TOKİ projesi, kurumların farklı görüş vermesi ile gündemde yerini koruyor

Genel29 Eylül 2021 12:26
Seferihisar’ın uzlaşılamayan projesi: TOKİ
 • Yazı boyutu :

YENİ HABER – Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Camikebir Mahallesinde planladığı sosyal konutlar, kurumların farklı görüşleri nedeniyle dikkat çekiyor.

İZSU’nun alanın, atıksu konusunda sorunlar yaşanacağını ileri sürmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi’nin alanın tanımına ilişkin plan notu istemesi, projeye verilen olumsuz görüşlerden.

ÖNCE PROJE ALANI DEĞİŞTİRİLDİ

İlk etapta Camiikebir Mahallesinde 105 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan proje alanı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uyarınca Bakanlık kararıyla değiştirilerek TOKİ’ye ait 3391 ada 1 parselde 621 bin 359,44 metrekarelik alanda yapılmasına karar verildi.

22 kurumun görüşünün yer aldığı raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İZSU ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün görüşlerine yer verildi.

İşte kurumların TOKİ projesi ile ilgili görüşleri:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 644 sayılı KHK’nın 7. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca 16.11.2015 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzenleme Planında; -106 ada 123 parsel “Turizm Alanları, Golf, Mera” plan kararında, kısmen de “Orman Alanı, Doğal Sit Alanı ve Sulama Alanı” plan kararlarında kalmaktadır.

Bahse konu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ya da İmar Planlarına esas jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna ilişkin idaremiz arşivinde herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.

Seferihisar ilçesinin gelecekteki nüfusu karşılaması için yeni kentsel gelişme alanlarına ihtiyacı yoktur.

Yine, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planının 6.26. maddesinde, “Kentsel yerleşik alanlar ve kentsel gelişme alanları dışında gereksinim duyulması halinde; Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) tahsis edilmiş alanlarda TOKİ tarafından üretilecek toplu konut alanlarına ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülen projelere ilişkin başvurular ilgili kurum ve kuruluş görüşleri, jeolojik ve jeoteknik etütler bu planın genel ilke ve hükümleri doğrultusunda değerlendirilecek, talebin uygun görülmesi halinde bu planda değişiklik yapılacaktır” hükmü bulunmaktadır. Ancak, bahse konu alanda konut alanı üretilmesi bu planın genel ilke ve hükümlerine aykırıdır.”

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

“6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilerek söz konusu alanda Kentsel Dönüşüm çalışması yapmak istemekte ve bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeleri devam etmektedir. Kentsel Dönüşüm Uygulaması başladığı taktirde bahse konu 106 ada 123, 125 ve 126 parsellerin, Kentsel Dönüşüm uygulamasına yönelik “Kentsel Rezerv Alan” olarak ayrılması düşünülmektedir”

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Seferihisar’da turizm yönünden yazın nüfus yoğunluğu oluşmakta olup 100 yataklı hastane yapımı için kamuya ait parsel alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bölgede Mekansal Planlar Yönetmeliği “Sağlık Tesis (Hastane) Alanları” göz önüne alınarak… kamu adına Hastane alanının (yaklaşık 20.000metrekare” ayrılması koşulu ile plan yapılmasında kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır.

İZSU EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HARİTA ve YERALTI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

“Dereler ve dere ıslahları açısından konuya ilişkin… yapılan incelemede; 106 ada, 123 parselin batı sınırından Kantarcı Deresi ile içerisinden Kocabağ Deresi ve yan kollarının geçtiği; 106 ada 126 parselin ise güneydoğu sınırından yine Kocabağ Deresi yan kolunun görülmüş olup, bu kapsamda; *Mevzuatın ilgili hükümlerine uyulması, “Dere şev üst çizgileri arasında kalan alanın dere güzergahı olarak belirlenmesi ve dere şev üst çizgisinden itibaren her iki tarafında ve derenin temizliki bakım ve servisi için en az 5 metre genişliğinde olmak üzere imar yollarının planda ayrılması, *Yerleşim alanı dışında bulunan söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda atıksuların toplanarak arıtılması ve yağmur sularının toplanarak uzaklaştırılmasına yönelik idaremizce halihazırda yürütülen ve planlanan herhangi bir proje çalışmamız bulunmamakta olup, ilgili yazıda konut sayısı, sosyal tesis, nüfus ve buna bağlı olarak oluşacak atıksu miktarı hakkında bilgi verilmemiş olduğundan detaylı bir değerlendirme yapılamamaktadır.

Mevcut Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle şu aşamada bağlantı yapılması uygun görülmemektedir. Bu sebeple planlama alanında oluşacak evsel nitelikli atıksuların toplanıp arıtılması ile ilgili ihtiyaç duyulacak teknik altyapı tesislerinin TOKİ tarafından kendi bünyesinde çözümlenmesi ve bu hususub imar planı notlarına plan hükmü olarak ilave edilmesi *Yazımız ekinde gönderilen mevcut tüm altyapı bantlarımızın imar planında yolda bırakılacak şekilde planlama çalışmalarının yürütülmesi, Seferihisar Merkez İlçesinin İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı Uygulama Projesi alanı dışında yer almaktadır.

Halihazırda kullanılan kuyuların verimlerinin yürürlükteki imar planı nüfusunun 2050 ihtiyacını karşılamada yetersiz olduğu görülmüştür.

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında; Golf Alanı, Tarım Alanı ve Orman Alanı kararı olan 106 ada 123 parsel alanı; Mera Alanı ve Tarım Alanı, idaremizce yürütülen İzmir İçmesuyu Projesi Master Plan Raporu çalışmalarına göre ilgili yazıya esas öngörülen planlama alanına ilişkin içmesuyu itiyaçlarının karşılayacak düzeyde kaynak tahsisi planlaması bulunmamaktadır.

Alanda içmesuyu temininin TOKİ tarafından kendi bünyesinde çözümlenmesi ve bu hususun hazırlanacak imar planına plan notu olarak eklenmesi gerekmektedir.”

KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

“Söz konusu parsellerin sorumluluk ağımız içerisindeki otoyoli devlet ve il yollarına cephesi bulunmamakta olup İmar Planı yapılmasında idaremiz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.”

 

 

Karabulut Emlak
YORUMLAR
Henüz yorum eklenmemiştir, ilk siz yorum yazmak ister misiniz?
YORUM YAP

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler
Urlalı Mehmet 4 gündür kayıp
Urlalı Mehmet 4 gündür kayıp
Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti, 10 Kasım çelengini sundu
Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti, 10 Kasım çelengini sundu
TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri başladı… İlk maçımız bugün
TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri başladı… İlk maçımız bugün
Neşe’nin ailesi adliyeye yürüdü
Neşe’nin ailesi adliyeye yürüdü