Seferihisar Emlak

YENİ HABER – Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tarafından Seferihisar Tepecik Mahallesi’nde yapılması planlanan Akarca balıkçı barınağı imar planlarının yürütmesi durduruldu.

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi tarafından 13.04.2020 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bilimsel ve teknik bir gerekçesinin olmadığı, turizm ve 2. konut(yazlık konut) amaçlı planlanan alanlar ile sahil kullanımı arasındaki ilişkiyi kesecek ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu gerekçeleriyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda yer alan hususlar dikkate alınarak İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2020/1153 Esas, 07.06.2021 tarihli kararı ile söz konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.