Seferihisar Emlak

Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalılarımızın geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) uygulanacağından ekonomik olarak daha uygun imkânlarda ödeme kabiliyetine kavuşacaklardır. Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden, ilgililer kolay ödeme imkânına sahip olabilecektir.

Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenlerimiz; prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilmekte, borçlularımıza uygulanması gereken icra işlemleri durdurulmakta, ilk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı  alınabilmektedir.

4/a ,b, c kapsamında sigortalı/işveren olanların, bir statüden kaynaklanan borçları için süresinde yapılan başvurunun, ilk taksit ödeme süresi içinde yazılı olarak yapılması halinde diğer sigortalılık/işverenlikten kaynaklanan borçlar için de talep geçerli kabul edilecektir.

Kanun uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin, 31/3/2017 tarihi (bu tarih dâhil) ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından en geç ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31/8/2017 tarihi dahil) tebliğ edilmiş olan, idari para cezaları (İPC) yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Yapılandırma kapsamındaki borçlar için peşin ödemenin seçilmesi halinde ödemenin 31/8/2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Yapılandırılan borçlar için özel sektör işyeri işverenlerince 6,9,12 ve en fazla 18 eşit taksite kadar, il özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’ de sportif faaliyette bulunan spor kulüpleri bakımdan ise yirmi dört, otuz, otuz altı taksite kadar, diğer kamu idarelerince en fazla 18 eşit taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır. Belediye ve bağlı müstakil kuruluşlara 144 aylık eşit taksitte ödeme imkânı tanınmaktadır.

Son Güncelleme : 04 Temmuz 2017 22:23