Seferihisar Emlak

Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda , mezuniyet şartsız, ilkokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından belediyeler bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi.
KPSS ŞARTI YOK
İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı kısmından yayımlanan duyurularda , farklı şehirlerde bulunan belediyeler, belediyelere bağlı kamu şirketleri bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde;
– T.C. vatandaşı olmak.
– Kamu haklarından mahrum olmamak.
– TCK ‘nın 53 ‘üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
– Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik hizmetini yapmış , ertelenmiş , yedek sınıfa geçirmiş,
– Görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli olmaması. (Kamubulteni)