Seferihisar Emlak

Resmi Gazetede yayımlanan 18/1/2017 tarihli 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş olup bahse konu Kanun ile 6736 sayılı Kanunda öngörülen hükümlere ilişkin bazı değişiklikler yapılmış bulunmaktadır.

Bu Kamın kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

Yapılandırmada yapılan değişiklik ile yeni ödeme tarihlerine ilişkin tablolar aşağıda verilmiştir . Borçlarını yapılandıran sigortalıların ödemelerini aşağıdaki tablolara göre yapmaları halinde yapılandırmaları bozulmayacaktır.

Eklenen Geçici Madde Neler Getiriyor

Tasarı ile 6736 sayılı kanuna geçici bir madde ekleniyor. eklenen bu madde ile kasım ayında ilk taksiti ödeyemeyenler veya peşin ödeme seçeneğini seçip ödeyemeyenlere yeni bir hak verilerek Mayıs ayına kadar süre veriliyor.

Seferihisar SGK’dan yapılan açıklamaya göre, 6736 Sayılı kanuna göre yapılandırma yapanlara verilen hak sayesinde ödeme yapmayanlara mayıs ayına kadar erteleme geliyor.

Yeni taksit ödeme tarihleri için tıklayın.