Seferihisar Emlak

Seferihisar.com internet sitesinde ”Seferihisar Belediyesinde Hukuk Tartışması…” başlığı ile 11.11.2010 tarihinde Mustafa Karabuluttarafından kaleme alınan köşe yazısında şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek ve yakıştırmalarda bulunmak suretiyle şahsımın onur, şeref ve saygınlığına saldırılmıştır.Söz konusu yazıya gelen yorum içeriklerinde de yine şahsıma yönelik yakıştırma, hakaret ve iftira bulunmaktadır.

Söz konusu köşe yazısı ve yorumlar suç teşkil ettiğinden Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nı nezdinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.Söz konusu yazı ve yorumlar aynı zamanda maddi ve manevi tazminatı gerektiren haksız fiillerdir.

Bu konuda adli yargıya başvuru hakkım saklıdır. Yazı içeriğinde yer verilen hukuki ve diğer konular hakkında bilgisi olmadan yazı yazan Mustafa Karabulut muhatabım olmamasına rağmen sırf ilçe kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirilmesinin önüne geçmek amacı ile ve ilçe halkına duyduğum sonsuz saygı nedeni ile kamuoyunu aydınlatmak üzere işbu tekzip metni tarafımca kaleme alınmıştır.

Şöyle ki, sözkonusu konu 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun kapsamına girmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64.maddesinde ” Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi on yıldan çok olamaz” hükmü yer almakta olup bu hükmün istisnaları aynı madde içinde ve 65.maddede sınırlı olarak sayılmıştır.

Ayrıca 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/t maddesinde ” Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek …” büyükşehir belediyesinin görevleri arasında sayılmıştır… Değinilen yasa hükümleri ve konu ile ilgili diğer yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde Mezbaha yapılmasına ilişkin alınan meclis kararının uygulamaya geçilmeden önce İzmir Büyükşehir Belediyesinden görüş alınması yönünde kanaat bildirdim. Bu görüşüm uygulamanın doğru bir şekilde yapılması amacı ile olup aksini iddia eden MUSTAFA KARABULUT’un yazı içeriği iftira ve hakaret niteliğindedir.

Son Güncelleme : 04 Eylül 2015 17:36